399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm tại Đà Nẵng

Thành lập doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm tại Đà Nẵng

Cùng với sự phát triển của công nghệ thì việc thành lập doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm ngày càng được đầu tư và đẩy mạnh. Đây được xem là một trong những chiến lược phát triển mới, đáp ứng được thị trường.

Thành lập doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm tại Đà Nẵng

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm là loại hình doanh nghiệp chuyên buôn bán, xuất khẩu các phần mềm (như phần mềm máy tính, điện thoại, các phần mềm hỗ trợ truyền tin và các phần mềm khác). Đây là một trong những hình thức kinh doanh đang đón đầu và bắt kịp xu hướng thị trường.

Công ty dược phẩm An Thiên Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm khi đăng kí kinh doanh sẽ được hỗ trợ cơ sở hạ tầng. Trong đó, bao gồm các cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông. Đặc biệt, tại Đà Nẵng nếu đăng kí doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm sẽ được hưởng các chế độ ưu tiên về giá và về thuế cũng như các dịch vụ khác.

Dược phẩm An Thiên Đồng thời, tại Đà Nẵng khi thành lập công ty, doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm sẽ được hỗ trợ về kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cộng với đó là các kinh phí khác. Đặc biệt là sẽ được hỗ trợ trong quá trình xúc tiến thương mại cũng như phát triển và mở rộng thị trường.

Công nghệ phần mềm được ứng dụng hữu ích cho nhiều hoạt động. Nhờ có các phần mềm tiên tiến mà giờ đây lao động của con người được thay bằng sự hoạt động thông qua các máy tính và phần mềm hỗ trợ. Nhờ đó, giúp công việc được chính xác và hoàn thành một cách nhanh chóng.

Tại TP. Đà Nẵng việc hỗ trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm được đánh giá là một chiến lược phát triển mang lại bộ mặt mới cho thành phố. Tạo được một cuộc sống hiện đại và tiện nghi hơn.

Tuy nhiên khi thành lập doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm, các doanh nghiệp cần chú ý đến thành phần nhân lực. Đội ngũ nhân viên chất lượng đối với một doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm nói riêng được xác định là yếu tố quyết định đến sự phát triển cũng như quá trình phát triển của doanh nghiệp.