399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Quy trình kiểm định an toàn đường ống dẫn khí đốt

Quy trình kiểm định an toàn đường ống dẫn khí đốt

Quy trình kiểm định an toàn đường ống dẫn khí đốt đòi hỏi sự nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật nhất.

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Xã hội ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho các ngành kinh tế và công nghiệp phát triển. Đặc biệt là đối với lĩnh vực công nghiệp, nhiều ngành công nghiệp ra đời với những quy mô vừa và nhỏ. Sự ra đời đó góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam và đòi hỏi việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.

Công ty dược phẩm An Thiên Ngày nay nhiều công ty, doanh nghiệp chế xuất ra đời. Đòi hỏi họ phải có hệ thống xử lý và có đường ống dẫn khí đốt để bảo đảm an toàn cho con người và môi trường. Kiểm định an toàn đường ống dẫn khí đốt là công việc vô cùng quan trọng, nó góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ cho sức khỏe của con người. Đường ống dẫn khí đốt đưa khí đốt từ điểm này đến điểm khác. Việc kiểm định an toàn đường ống dẫn khí đốt là kiểm tra xem nó có được thiết kế và xây dựng theo đúng chuẩn hay chưa, đã đúng như trong bản thiết kế hay chưa. Việc kiểm định an toàn đường ống dẫn khí đốt có tác dụng rất lớn đối với các nhà máy, khu xử lí khí đốt. Nếu không xử lí đúng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người và có thể gây ra những thiệt hại về sức khỏe và thiệt hại về con người.

Dược phẩm An Thiên Kiểm định an toàn đường ống dẫn khí đốt được tiến hành định kỳ theo chu kỳ năm và người ta có thể kiểm định đường ống dẫn khí đốt một cách bất thường để có thể phát hiện và xử lý những sai phạm. Là những cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức,…bạn cần phải có trách nhiệm thực hiện đúng những yêu cầu về kỹ thuật và cần phải tự kiểm tra, rà soát hệ thống dãn khí đốt của doanh nghiệp mình để kịp thời sửa chữa và khắc phục.

 Việc kiểm định an toàn hệ thống dẫn khí đốt là kiểm tra một cách tổng thể: kiểm tra về thiết kế, vị trí lắp đặt, chống sét, nối đất cho thiết bị. Việc kiểm định an toàn hệ thống một cách định kỳ chính là cách đánh giá khách quan nhất theo những quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật của quốc gia. Khi tiến hành kiểm định an toàn cần kiểm tra xem thiết bị, dụng cụ phục vụ cho quá trình kiểm định đã đầy đủ chưa. Kiểm định an toàn hệ thống dẫn khí đốt- bảo vệ sức khỏe của bạn.