399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo vệ

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo vệ

Hiện nay nhu cầu sử dụng bảo vệ cho các ngành khá nhiều và bất kể ngành nghề nào cũng đều sử dụng số lượng bảo vệ khác nhau, do vậy với nhu cầu thuê bảo vệ hiện nay khá nhiều thúc đẩy các doanh nghiệp thành lập bảo vệ ra đời.

 

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Để có thể thành lập 1 doanh nghiệp bảo vệ các cá nhân cũng cần phải am hiểu mọi vấn đề trong việc thành lập, tuy nhiên không phải ai cũng có thể đọc và hiểu được mọi vấn đề quy định trong việc thành lập doanh nghiệp cho nên các dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện nay ra đời khá nhiều đáp ứng các nhu cầu thắc mắc cũng như muốn hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng có thể thông qua các dịch vụ thành lập này để sử dụng.

Công ty dược phẩm An Thiên Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo vệ cũng khá đơn giản như các doanh nghiệp khác, đối với các cá nhân muốn tự mình thành lập doanh nghiệp thì phải có vốn pháp định là 2.000.000.000 (2 tỷ đồng) thì mới được đồng thời mức vốn này phải được duy trì trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, còn các tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp bảo vệ trong nước cũng cần những điều kiện trên tuy nhiên nếu có sự góp vốn thì phải có biên bản góp vốn của người sáng lập, phải có xác nhân củ ngân hàng về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập nếu đó là vốn góp bằng tiền.

Dược phẩm An Thiên Ngoài ra các doanh nghiệp nước ngoài muốn hợp tác với các doanh nghiệp trong nước thành lập ra doanh nghiệp bảo về này thì phải có số vốn từ 500.000 USD trở lên, đã có thời gian hoạt động liên tục từ 5 năm trở lên, và phải có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp. Đồng thời người đứng đầu doanh nghiệp phải là người phải có đủ năng lựa hành vi dân sự, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc 1 trong những trường hợp bị cấm, có trình độ cao đẳng, đại học trở lên và thuộc 1 trong những ngành kinh tế, luật là được.

<