• Tin tức
  • Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động còn chưa nắm hết được những quy định mới trong luật bảo hiểm xã hội năm 2018 đối với việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là như thế nào. Chính vì thế mà họ luôn muốn được tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để có thể nắm được thông tin một cách chính xác nhất.

Với những thay đổi mới trong việc quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong năm 2018 này thì ngày càng nhiều doanh nghiệp và người lao động tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để có được thông tin tư vấn cụ thể nhất.

Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộcKhi luật bảo hiểm xã hội ban hành những quy định mới về việc đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng trong năm 2018 thì việc người lao động và cả doanh nghiệp băn khoăn là điều đương nhiên. Việc không nắm rõ chính xác thông tin này là như thế nào thì họ luôn muốn được tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một cách chính xác và đầy đủ nhất. Từ đó sẽ có sự chuẩn bị một cách chính xác nhất.

Thông tin mới trong luật bảo hiểm xã hội khiến người lao động và cả doanh nghiệp quan tâm nhất chính là việc phụ cấp được tính theo lương để đóng bảo hiểm xã hội là những khoản nào. Và khi có sự thay đổi về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như vậy thì tỉ lệ phần trăm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn như trước hay có sự thay đổi nào hay không?

- Đối với vấn đề phụ cấp theo lương cũng được tính để đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2018 này chính là những khoản phụ cấp có tính chất cố định theo lương như : phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp nguy hiểm... Đối với các khoản phụ cấp như : ăn trưa, xăng xe, điện thoại, phụ cấp nuôi con nhỏ... là những khoản phụ cấp không có tính chất ổn định nên sẽ không được tính vào khoản phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới này.

- Đối với vấn để tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội của năm 2018 so với những năm trước có thay đổi hay không thì câu trả lời là không. Tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội là 32% được chia cho doanh nghiệp đóng 21,5% và người lao động đóng 10,5% theo quy định. Tỉ lệ này sẽ bao gồm tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà luật bảo hiểm xã hội đã ban hành khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp thì sẽ đóng thêm 2% phí công đoàn cho người lao động. Mức phí này sẽ được nộp lện liên đoàn lao động.

Có thể thấy là việc tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ giúp cho doanh nghiệp và người lao động có thể nắm rõ thông tin về các quy định liên quan được tốt hơn. Từ đó thì họ có thể đảm bảo được quyền lợi của mình một cách hiệu quả nhất.