• Bài PR
  • Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp chế xuất là gì? Điều kiện để có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất bao gồm những yêu cầu gì? Thủ tục đăng ký có gì khó khăn không? Ưu nhược điểm của doanh nghiệp chế xuất là gì?

thành lập doanh nghiệp

 

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất

Thành lập doanh nghiệp chế xuất không phải là chuyện dễ dàng, dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói xin tư vấn cho bạn các thủ tục cơ bản trong việc thành lập doanh nghiệp trong khu chế xuất.

Muốn tìm hiểu các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp nên nắm rõ thế nào là doanh nghiệp chế xuất. Hiểu một cách đơn giản thì doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu sang các nước khác, thực hiện dịch vụ gia công và sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Đối với những nước đang trong quá trình phát triển thì có rất nhiều khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất và gia công hàng hóa cho những quốc gia khác. Tại riêng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có rất nhiều khu chế xuất như Vĩnh Lộc, Linh Trung hay khu chế xuất Tân Thuận… Các doanh nghiệp chế xuất mang lại nền kinh tế phát triển hơn, có nhiều việc làm cho người dân, cập nhật các khoa học kỹ thuật công nghiệp… Nhưng đi kèm với những lợi ích là những các vấn đề như ô nhiễm ô trường, trả lương công nhân thấp… nên nhà nước Việt Nam quản lý khá chặt các doanh nghiệp chế xuất.

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất đầu tiên là chọn ngành nghề cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp chế xuất phải thuộc những ngành hợp pháp tại Việt Nam. Với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 51% hoặc doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam thì phải có giấy chứng nhận đầu tư đúng luật định tại Việt Nam, kèm theo các văn bản chứng minh dự án hay hợp tác đầu tư.
Dự thảo bản điều lệ doanh nghiệp chế xuất mà bạn muốn thành lập, bên dưới phải có chữ ký của chủ doanh nghiệp, thành viên sáng lập hoặc cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Danh sách thành viên cổ đông góp vốn thành lập (nếu là công ty cổ phần), danh sách thành viên góp vốn (nếu là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn có trên 2 thành viên). Kèm theo bảng danh sách là bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân với người có quốc tịch Việt, hay bản sao hộ chiếu còn hạn sử dụng được công chứng bởi cơ quan chức năng.

Chứng từ chứng thực vốn điều lệ của công ty đã được thông qua bởi hội đồng quản trị công ty.

Với những doanh nghiệp có vốn nước ngoài trên 51% hay doanh nghiệp nước ngoài hoàn toàn thì còn phải có báo cáo năng lực tài chính của doanh nghiệp. Tính trung thực của báo cáo này phải chính xác, người lập tự ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót hay vi phạm.

Bên trên là tất cả thủ tục doanh nghiệp cần chuẩn bị để đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất. Chúc doanh nghiệp đăng ký thành công!