• Bài PR
  • Thông tin về hóa đơn điện tử của fpt

Thông tin về hóa đơn điện tử của fpt

FPT là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Ngay từ khi áp dụng thì hóa đơn điện tử của fpt đã thể hiện được ưu điểm của mình trong các hoạt động giao dịch và mang đến cho khách hàng những hiệu quả tích cực nhất.

Trong thời gian qua, các dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử giá rẻ đã nhanh chóng tìm được thị trường phát triển rất mạnh mẽ khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy.

Thông tin về hóa đơn điện tử của fptVới xu hướng hòa nhập vào xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới khi áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và giao dịch buôn bán. Ngoài ra thì nhằm đảm bảo thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ được ban hành trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC số ra ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính đối với việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử trong các hoạt động bán hàng hoá hay cung ứng dịch vụ nên FPT đả tiên phong trongg việc áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử của fpt một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Theo thông tin thì thời gian áp dụng được bắt đầu từ năm 2011 với 2 mốc quan trọng như sau:

- Tại địa bàn Thành phố Hà Nội thì hóa đơn điện tử của fpt được chính thức áp dụng từ ngày 30 tháng 4 năm 2014.

- Tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì hóa đơn điện tử của fpt được chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 .

Một thực tế cho thấy là ngay khi FPT tiền hành áp dụng hóa đơn điện tử vào các hoạt động giao dịch, buôn bán thì đơn vị này đã có được những giá trị rất hiệu quả từ việc sử dụng hóa đơn điện tử này như;

- Đơn vị này có được sự quản lý và điều hành giữa các chi nhánh với nhau một cách dễ dàng và chặt chẽ hơn rất nhiều.

- Bên cạnh đó thì FPT có thể gửi hóa đơn cho khách hàng hay các đối tác của mình đến trong bất kỳ lúc nào mà không phải phụ thuộc vào thời gian làm việc của các đơn vị bưu chính.

- Rất tiện lợi thì có thể gửi hóa đơn đến choo khách hàng qua internet, email, sms... mà không phải thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn giấy qua file PDF như trước nữa.

- Có thể tiến hành sử dụng cũng như quản lý tình trạng hóa đơn một cách đơn giản và chuẩn nhất.

- Với dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử này thì FPT hoàn toàn có thể hỗ trợ cho khách hàng 24/7 bất cứ lúc nào khách hàng cần. Từ đó có thể giúp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Có thể thấy là khi sử dụng hóa đơn điện tử của fpt thì đơn vị này đã có những bước cải tiến rõ rệt trong hoạt động quản lý và chất lượng dịch vụ tới khách hàng một cách hiệu quả nhất.