• Tin tức
  • Thông tin thị trường Bất động sản quý 2 2012

Thông tin thị trường Bất động sản quý 2 2012

Thông tin thị trường Bất động sản quý 2 năm 2012

 

Đô thị mới An Phú- An Khánh

           
  An Hòa Căn hộ 75-95-100m² 19.1 → 20.7 0 → 0 0% → 0%
  An Khang Intresco Căn hộ 77-93-103-195m² 24 → 27 0 → 0 0% → 0%
  An Phú- An Khánh Căn hộ 141.6m² 24.2 → 25.2 0 → 0 0% → 0%
  An Thịnh Căn hộ 86-110m² 24.3 → 26.2 0 → 0 0% → 0%
  Bình Minh Căn hộ 95-108m² 19 → 22.2 0 → 0 0% → 0%
  Cantavil Căn hộ 98-140m² 30.9 → 36.7 0 → 0 0% → 0%
  Estella Căn hộ 105-126-147m² 31 → 32.9 0 → 0 0% → 0%
  An Phú- An Khánh Đất nền (lộ giới 10- 12m) 4x20m, 5x20m 39.4 → 42.8 0 → 0 0% → 0%
  An Phú- An Khánh Đất nền (lộ giới 30- 40m) 4x20m, 5x20m 44.3 → 51.4 0 → 0 0% → 0%

 

 

P. Bình An 

           
  Sài Gòn 5 Đất nền (lộ giới 10- 12m)   38.4 → 40.8 0 → 0 0% → 0%
  Tân Hồng Uy Đất nền (lộ giới 10- 12m) 5x20m 47.2 → 52.7 0 → 0 0% → 0%
  Thủ Đức House Đất nền (lộ giới 10- 12m) 10x20m, 7x18m, 8x20m 39 → 43.5 0 → 0 0% → 0%
  Phú Nhuận EPCO Đất nền (lộ giới 20- 40m)   35.6 → 40 0 → 0 0% → 0%
  Sài Gòn 5 Đất nền (lộ giới 20- 40m)   43.5 → 48.7 0 → 0 0% → 0%
  Tân Hồng Uy Đất nền (lộ giới 20- 40m) 5x20m 58.2 → 60.3 0 → 0 0% → 0%
  Thủ Đức House Đất nền (lộ giới 30- 40m) 10x20m, 7x18m, 8x20m 51.4 → 52.5 0 → 0 0% → 0%