• Thị trường
  • Quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp ra sao?

Quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp ra sao?

Quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp là những quy định liên quan mật thiết đến các điều kiện thành lập của một doanh nghiệp, đồng thời là các thủ tục thành lập của doanh nghiệp đó.

Quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng có nêu rõ mỗi ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau cũng sẽ có những điều kiện thành lập và thủ tục, giấy tờ khác nhau. Chúng tôi hiểu rằng quá nhiều quy định sẽ khiến cho người làm kinh doanh trở nên rối nhưng thành lập doanh nghiệp sẽ giúp đỡ bạn.

Trong quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp, chúng tôi thường nhấn mạnh với khách hàng là phải chú ý đến quy định đặt tên. Chúng tôi hiểu nghĩ ra được một cái tên hay, hợp với doanh nghiệp là một chuyện không đơn giản. Nhưng bạn nên nhớ pháp luật cũng có quy định là tên của doanh nghiệp không được trùng với doanh nghiệp đã và đang hoạt động tại cùng một khu vực.

Nhiều người chỉ nghĩ đến tên doanh nghiệp chỉ cần không trái với thuần phong mỹ tục thôi là đủ nhưng sự thật không phải vậy. Và chúng tôi hy vọng những người thành lập doanh nghiệp sau này sẽ rút kinh nghiệm được từ những người đi trước, để việc thành lập diễn ra suôn sẻ hơn.

Kế toán Sài Gòn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TIN DƯỚI: