• Thị trường
  • Quá trình quan trọng nhất đối với kiểm định hệ thống chống sét

Quá trình quan trọng nhất đối với kiểm định hệ thống chống sét

Đối với một hệ thống chống sét từ khi sản xuất đến khi không còn có thể sử dụng được nữa thì có 3 quá trình kiểm định hệ thống chống sét quan trọng theo quy định nhà nước là: Kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường. Trong ba thời điểm này thì có thể nói quá trình kiểm định định kỳ là quan trọng nhất.

Vì sao nói kiểm định định kỳ là thời điểm kiểm định quan trọng nhất?

Nếu nói kiểm định ban đầu là quá trình quan trọng nhất thì hầu hết các hãng sản xuất trước khi đưa sản phẩm ra thị trường đều đã kiểm định theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Vì vậy khi sử dụng dùng hệ thống chống sét lần đầu thì có thể nói đây là lúc hệ thống có tình trạng sử dụng tốt nhất, đạt chất lượng cao nhất.

Nếu kiểm định bất thường là quá trình quan trọng nhất thì trường hợp hệ thống chống sét được kiểm định định kỳ đúng thời hạn thì việc xảy ra hư hỏng bất thường đối với hệ thống là một việc rất khó. Chỉ khi nhà sử dụng không chấp hành đúng quy định về thời hạn kiểm định hệ thống chống sét thì khi đó kiểm định bất thường trở thành thời điểm kiểm định quan trọng nhất cuả hệ thống chống sét đó, Tuy nhiên điều này là trái với các quy định của quá trình kiểm định hệ thống chống sét.

kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định định kỳ hệ thống sét có thể giúp người sử dụng nắm rõ được tình trạng hoạt động của hệ thống chống sét ra sao và có thể từ đó đề ra các yêu cầu sử dụng đối với hệ thống đúng theo mục đích người sử dụng, tìm được phương pháp bảo dưỡng hệ thống chống sét thích hợp trong quá trình sử dụng.

Kiểm định định kỳ hệ thống sét có thể tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng cho người sử dụng hệ thống rất nhiều so với việc kiểm tra bất thường khi hệ thống hư hỏng đột xuất. Khi hư hỏng đột xuất có thể làm tăng thêm chi phí cho người sử dụng khi có thể phải thay thế các bộ phận trong hệ thống.

Một lý do quan trọng để nói kiểm định định kỳ hệ thống sét là quá trình kiểm định cần thiết nhất là hầu như trên mỗi tờ hướng dẫn sử dụng của các nhà sản xuất đều có ghi chú về thời hạn kiểm đinh định kỳ của mỗi hệ thống là bao lâu. Trong nhiều văn bản hướng dẫn kiểm định hệ thống sét của nhà nước đều có ghi rõ các trường hợp và thời hạn kiểm định kiểm định của từng hệ thống chống sét.

Mỗi hệ thống chống sét đều có một thời hạn bảo trì của nó chính vì vậy mới có kiểm định định kỳ ra đời để đáp ứng nhu cầu này, có thể nói kiểm định định kỳ được ví như việc “ khám sức khỏe” của hệ thống chống sét, nhằm đảm bảo hệ thống chống sét hoạt động tốt, kịp thời sửa chữa những hư hỏng tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến con người. Thời hạn kiểm định định kỳ luôn được nhà sản xuất tính toán cẩn thẩn và luôn có khuyến cáo trên sản phẩm trước khi đưa hệ thống chống sét ra thị trường.