• Doanh nghiệp
  • Những điều cần biết về đăng ký thuế cho doanh nghiệp tư nhân

Những điều cần biết về đăng ký thuế cho doanh nghiệp tư nhân

Sau khi thành lập doanh nghiệp, đăng ký thuế chính là một trong những thủ tục cực kỳ quan trọng mà doanh nghiệp nào cũng cần tuân thủ thực hiện trong thời hạn quy định.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân nói riêng hay loại hình khác nói chung, từ lĩnh vực, ngành nghề khác nhau cũng cần có trình tự thực hiện thủ tục đăng ký, hoàn tất hồ sơ một cách khoa học, rõ ràng theo quy định của pháp luật. Cụ thể hơn, sau khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, doanh nghiệp cần phải hoàn tất việc đăng bố cáo, đăng ký thuế và kê khia thuế ban đầu cho cơ quan chức năng.

Tất nhiên, doanh nghiệp phải đến cơ quan thuế để đóng các khoan ban đầu như thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh trong thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh (Hồ sơ là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính). Ngoài ra, cũng tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà mỗi doanh nghiệp cần phải nộp các loại thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí... theo quy chế của Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp hiện hành.

Pháp luật có nhiều thay đổi, bổ sung khó nắm bắt nhưng cũng với mục đích phù hợp với thực tiễn phát triển và tạo mọi điều kiện doanh nghiệp mở rộng đầu tư, thu hút thị trường. Do đó, nghĩa vụ kê khai và đóng thuế đúng quy định cũng là điều hiển nhiên và chính đáng mà doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước. Nếu bạn còn thắc mắc những thông tin nào khác về vấn đề thành lập doanh nghiệp với hồ sơ, thủ tục, những điều kiện nào cho đến việc đăng bố cáo hay khai báo thuế ra sao, bạn có thể nhờ đến dịch vụ tư vấn và hỗ trợ của những công ty dịch vụ để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp, nhanh chóng, tiết kiệm nhất.