• Thị trường
  • Ngành vận chuyển hàng đường biển ở Việt Nam

Ngành vận chuyển hàng đường biển ở Việt Nam

Hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp lớn vẫn diễn ra thường xuyên mỗi ngày trên thị trường. Và một bộ phận góp phần không nhỏ cho sự thành công cho công việc này là ngành vận chuyển hàng hóa ở Việt Nam.

Với nhiều doanh nghiệp hiện nay, khi có nhu cầu giao hoặc nhận hàng hóa từ những nơi xa xôi của đất nước, họ không thể tự mình điều động và xây dựng một đội ngũ chuyên làm việc này. Do vậy, điều mà các doanh nghiệp cần nhất ngay lúc này là các dịch vụ vận chuyển nội địa, giúp họ thực hiện công việc vận tải này.

vận chuyển nội địa

Vào những năm mà nên kinh tế đất nước còn đang gặp khó khăn, hoạt động vận tải thường chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ, các công ty vận tải hàng trong nước hầu như vẫn chưa ra đời và phát triển, do vậy tất cả đều phụ thuộc vào các đơn vị từ nước ngoài. Các loại hàng hóa được vận chuyển trong nước lúc này được thực hiện chủ yếu bằng đừng bộ, còn nếu vận chuyển đường biển thì phải thuê các đội tàu đến từ các quốc gia khác.

Khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển mới, mọi lĩnh vực đều đã có những sự thay đổi đáng kể, đây cũng là lúc ngành vận tải nước ta đi lên, đặc biệt là trong vận chuyển đường biển. Dựa vào những điều kiện thuận lợi vốn có, lĩnh vực vận tải biển của Việt Nam phát triển rất nhanh chóng và đến nay đã được nhiều nước trên thế giới biết đến.

Tuy phát triển mạnh, nhưng ngành vận tải biển của nước ta cũng có những mặt hạn chế và một số vấn đề khác đang được nhiều người bàn đến. Dù các đơn vị vận tải ra đời và hoạt động khá nhiều, cung cấp nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển cho nhiều cá nhân và tổ chức, nhưng thường ở một quy mô tương đối, chưa thật sự lớn và tầm cỡ.

Dù trên thế giới những con tàu chở hàng có tải trọng hàng trăm ngàn tấn đã được sử dụng nhiều, nhưng nhiều đơn vị vận tải biển Việt Nam vẫn chưa thể sử dụng những con tàu chở hàng như thế này để hỗ trợ cho hoạt động của mình.