• Thị trường
  • Nên chú trọng mặt nào trong huấn luyện an toàn?

Nên chú trọng mặt nào trong huấn luyện an toàn?

Huấn luyện an toàn là công việc đòi sự sự song hành cả hai mặt lý thuyết lẫn thực hành. Vậy nên có rất nhiều người băn khoăn rằng nên chú trọng mặt nào trong huấn luyện an toàn.

Thực ra đây là câu hỏi tương đối dễ trả lời vì chúng ta đều biết lý thuyết chỉ là căn cứ bổ sung và kiểm chứng cho thực tiễn vậy nên suy rộng ra thực tiễn là mặt quan trọng nhất. Vậy câu trả lời ở đây là chúng ta nên chú trọng vào mặt thực hành trong công tác huân luyện an toàn.

Sở dĩ chúng ta phải chú trọng kỹ năng trong việc huấn luyện an toàn vì nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Lý thuyết chỉ là cơ sở tiền đề, nó chỉ cung cấp kiến thức cho học viên trên sách vở và giấy tờ, chúng có phần hơi khuôn mẫu và cứng nhắc. Có nhiều lý thuyết không thể áp dụng vào trong thực tiễn cuộc sống. Còn đối với việc học thực hành, nhân viên sẽ được huấn luyện trực tiếp tại các doanh nghiệp hay nhà máy. Họ sẽ được tiếp cận với các loại máy móc hay các dụng cụ bao hộ lao động và thực hành việc sử dụng chúng chứ không ngồi nhìn chăm chú vào sách vở hay các hình ảnh trên giáo án điện tự. Việc chú trong thực hành trong công tác huấn luyện an toàn sẽ giúp nâng cao hiệu quả học tập cho các đối tượng học viên.  Họ sẽ có thêm các kỹ năng cần thiết ngoài những kỹ năng đã được bản thân trau dồi từ trước. Họ sẽ có cách phán đoán và xử lý tình huống một cách khoa học hơn chứ không hành xử theo quán tính hoặc bản năng. Mặc dù lý thuyết cũng quan trong những chúng không thể nào quan trọng bằng việc ứng dụng thực tiễn vì nếu có một tại nạn lao động nào xảy ra mọi người sẽ tìm cách xử lý chúng thật an toàn nhất chứ không thể đứng lại vơi nhau mà đọc các lý thuyết thuộc chương này chương kia.

Tóm lại, trong công tác huấn luyện an toàn thì  việc chú trọng thực hành vẫn là công việc đáng thực hiện hơn cả.