• Tin tức
  • Nấm linh chi có 40 loài ở Việt Nam

Nấm linh chi có 40 loài ở Việt Nam

Các tính năng cơ bản của nấm linh chi là ban đầu trắng, ký sinh trùng hoặc hoại sinh phát triển trên cây gỗ hoặc gỗ dăm, khi gặp điều kiện thuận lợi có thể phát triển bằng hình thức siết chặt chất lượng của gỗ.

Nấm linh chi có thể không cuống hoặc có cuống với thịt và nấm trong ống nấm ở phía dưới. Tại Việt Nam, có hơn 40 loài nấm linh chi và hàng chục loài khác cũng gần giống như nấm linh chi.

Nam linh chi của Việt Nam rất đa dạng về thành phần loài, nhiều loài quý hiếm có giá trị chữa bệnh cao đang được nghiên cứu , bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên di truyền để bảo tồn và cải thiện sức khỏe của người dân , quá trình và cân bằng môi trường cho hệ sinh thái bền vững của đất nước.