• Thị trường
  • Kiểm định an toàn là công tác bảo vệ tốt nhất trong lao động

Kiểm định an toàn là công tác bảo vệ tốt nhất trong lao động

Ngày nay, khi mà ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, rất nhiều các công ty được thành lập, máy móc, thiết bị cũng được đưa vào sử dụng nhiều hơn. Để đảm bảo an toàn cho người lao động, thì kiểm định an toàn là công tác bắt buộc trong quá trình sản xuất, thi công.

Vậy kiểm định an toàn là gì? Là kiểm tra xem các thiết bị máy móc có hỏng hóc gì không, có vận hành bình thường không, có được bảo dưỡng định kì không. Và nếu trong quá trình kiểm tra, kiểm tra viên phát hiện điều gì bất thường sẽ cho ngưng công tác sản xuất, thi công lại. Tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra cho người lao động.

Khi nào chúng ta phải thực hiện kiểm định an toàn? Có ba trường hợp cần kiểm định như sau. Trường hợp thứ nhất: là kiểm định an toàn lần đầu. Có nghĩa là bất kể máy móc nào khi vừ mua về, ta kiểm tra, tính toán xem máy móc giao đến có thông số kỹ thuật có đảm bảo an toàn xuyên xuốt quá trình sản xuất hay không. Trường hợp thứ hai là kiểm tra theo định kì. Tức là trong quá trình vận hành, công tác kiểm tra sẽ được tiến hành theo chu kì 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần tùy theo máy móc. Trường hợp thứ ba là kiểm định bất thường. Là những cuộc kiểm định đột xuất, không báo trước, xen kẽ những cuộc kiểm định bất kì.

Công tác này được thực hiện khi máy móc được nâng cấp, hay di dời đi chỗ khác, hoặc có thể là cuộc viếng thăm đột xuất của các cơ quan có thẩm quyền. Nhằm mang lại đánh giá khách quan hơn trong tình hình vận hành máy móc của các công ty. Vậy cơ quan nào có chức năng kiểm định? Trong lần kiểm định đầu tiên, cần có sự cho phép và cấp giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước, còn các lần sau có thể là các công ty kiểm định an toàn (các công ty này được nhà nước cho phép) thực hiện (đối với trường hợp thứ ba, đôi khi cơ quan nhà nước cũng tham gia kiểm định). Công tác kiểm định luôn được kiểm tra nghiêm ngặt, để đảm bảo không có sơ suất nào xảy ra, đảm bảo an toàn nhất cho người lao động.