• Thị trường
  • Khi nào cần kiểm định an toàn cho máy móc thiết bị

Khi nào cần kiểm định an toàn cho máy móc thiết bị

Kiểm định là một việc làm thường xuyên và liên tục để đảm bảo các thiết bị máy móc luôn vận hành ở trạng thái tốt nhất và cũng giống như bất kỳ một hoạt động nào nó cũng tuân theo những quy ước nhất nhất định.

Trong quy trình kiểm định thì đối tượng kiểm định quyết định xuyên suốt quá trình kiểm định, và trong quá trình kiểm định hầu hết cần phải dùng đến các thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ cho kiểm định nhằm mục đích đưa ra kết quả kiểm định chính xác nhất. Vì vậy mà chọn thời điểm nào kiểm định phụ thuộc vào nhu cầu thực tiễn của cơ quan doanh nghiệp hay tổ chức và phụ thụ thuộc vào thời điểm cụ thể hay có cả những yếu tố khách quan cũng quyết định việc kiểm định máy móc thiết bị. Kiểm định có thể được thực hiện nhiều lần, không có số lượng cụ thể nhưng nó cũng có những quy định chung chung như sau.

Thứ nhất là kiểm định an toàn lần đầu là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn theo quy chuẩn kiểm định quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.

Thứ hai là kiểm định an toàn định kỳ nhằm mục đích đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

Hoặc có thể kiểm định an toàn bất thường là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bị máy móc sau khi được sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, các công việc sửa  chữa đó có ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật an toàn của thang máy hay khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Như vậy quá trình kiểm định của bất kỳ một loại máy móc không phải lúc nào cũng tuân theo quy định cụ thể. Năm nay có thể không kiểm định nhưng có thể năm sau thiết bị đó lại được kiểm định nhiều lần. Nói chung tất cả những lý do đưa đến việc kiểm định đều nhằm mục đích cao nhất là giúp cho các thiết bị máy móc luôn hoạt động tốt tránh gây ra những tai nạn đáng tiếc cho con người.