• Bài PR
  • Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp bất động sản

Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp bất động sản

Sau một thời gian đóng băng của ngành bất động sản thì nay lĩnh vực này một lần nữa đang phục hồi. Đây là một thời điểm tốt để các doanh nghiệp bắt tay vào mảng kinh doanh này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn thành lập doanh nghiệp bất động sản cho các bạn.

Thành lập doanh nghiệp bất động sản phải đáp ứng được những yêu cầu gì? các bạn cùng theo dõi bài viết sau cùng với dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ của công ty Kế Toán Sài Gòn Nhé.

thành lập doanh nghiệp bất động sản

Bước đầu tiên của hướng dẫn thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản là doanh nghiệp không chỉ phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật doanh nghiệp 2005 mà còn phải đáp ứng cả luật kinh doanh bất động sản được ban hành vào năm 2007 theo nghị định số 153/2007.

Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp bất động sản

Điều kiện đầu tiên là phải đáp ứng đủ số vốn pháp định mà nhà nước đưa ra. Cụ thể trong đó, doanh nghiệp muốn hoạt động trong ngành bất động sản phải có số vốn pháp định tối thiểu là 6 tỷ VNĐ.

Doanh nghiệp cần hiểu rõ vốn pháp định là gì. Vốn pháp định theo luật nhà nước Việt Nam định nghĩa la số vốn tối thiểu cần phải đạt được khi thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do cơ quan có chức năng thẩm quyền ấn định, vốn pháp định sẽ khác nhau cho những ngành nghề khác nhau, tại Việt Nam chỉ có một số ngành nghề liên quan đến tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, nhà đất hay ngân hàng mới có yêu cầu về mức vốn pháp định.

Theo đó sau khi chuẩn bị đủ số vốn pháp định theo luật thì doanh nghiệp phải chuẩn bị và nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng xét duyệt.Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp ở bước chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+ Một văn bản có đầy đủ tên của thành viên góp vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên) hay cổ đông (đối với loại hình kinh doanh cổ phần)

Đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên là văn bản quyết định giao vốn của chủ sở hữu.

Đối với trường hợp doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) mà thành viên chủ sở hữu là một cá nhân thì là văn bản đăng ký vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp.

+ Với trường hợp số vốn được góp là tiền mặt thì phải có văn bản xác minh của ngân hàng thương mại tại Việt Nam về số tiền ký quỹ và nêu rõ các thành viên sáng lập

+ Với những trường hợp vốn được góp bằng tài sản, hiện vật thì phải có giấy tờ chứng thư của cơ quan có quyền thẩm định giá.

+ Trong thời gian doanh nghiệp bất động sản hoạt động phải duy trì được số vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định ban đầu.

Ngoài ra khi thành lập doanh nghiệp về kinh doanh môi giới bất động sản thì trong doanh nghiệp phải có ít nhất một người có chứng chỉ trong ngành, ít nhất 2 người có chứng chỉ định giá bất động sản

Với dịch vụ sàn giao dịch bất động sản thì ít nhất phải có 2 người trong công ty có chứng chỉ môi giới bất động sản, với dịch vụ định giá bất động sản thì ít nhất phải có 2 người có chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản.

Trên đây là các hướng dẫn thành lập doanh nghiệp bất động sản, các bước đăng ký như thế nào thì giống như đăng ký doanh nghiệp bình thường. Các chủ đầu tư chỉ cần quan tâm đến các điều kiện của pháp luật đưa ra để tránh sai sót.