• Bài PR
  • Hóa đơn điện tử hợp lệ

Hóa đơn điện tử hợp lệ

Khi quy định sử dụng hóa đơn điện tử được ban hành thì sẽ có nhiều vấn đề khiến doanh nghiệp phải thắc mắc.Đặc biệt là vấn đề hóa đơn điện tử hợp lệ phải có những thông tin gì và pháp luật quy định như thế nào đối với vấn đề này.

Dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử giá rẻ đang được nhiều người rất quan tâm và lựa chọn để sử dụng bởi nó không chỉ mang đến sự tiện lợi mà còn rất tiết kiệm trong quá trình sử dụng.

Hóa đơn điện tử hợp lệ


Theo quy định của pháp luật thì để đảm bảo hóa đơn điện tử hợp lệ thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo hóa đơn đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Thứ nhất là trên hóa đơn điện tử phải có sự đảm bảo và có đủ độ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ dạng tiệp tin cho đến khi xuất ra thành hóa đơn điện tử.

- Thứ hai là hóa đơn điện tử phải đảm bảo các tiêu chí về tính toàn vẹn của thông tin . Tức là thông tin phải đầy đủ và chưa bị thay đổi về nội dung, thông tin, không tính những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

- Thứ ba là để hóa đơn điện tử hợp lệ thì thông tin trong hóa đơn điện tử phải đảm bảo là có thể truy cập hay sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Bên cạnh đó thì Pháp luật còn quy định thêm những thông tin liên quan nếu muốn hóa đơn điện tử hợp lệ như sau:

- Người khởi tạo hóa đơn phải đảm bảo là đủ tin cậy về tính toàn vẹn và đầy đủ của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử.

- Hơn thế nữa thì hóa đơn phải có các thông tin như :Tên, ký hiệu, ký hiệu mẫu và số thứ tự hóa đơn theo quy định mà pháp luật ban hành.

- Ngoài ra thì hóa đơn điện tử cũng phải có thông tin về Tên, địa chỉ và mã số thuế của người bán cũng như người mua ( khi người mua là đơn vị kế toán).

- Hóa đơn điện tử cũng cần phải có thông tin về tên hàng hóa hay dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, thành tiền ghi bằng số và bằng chữ theo quy định.

- Đặc biệt là để hóa đơn điện tử hợp lệ thì hóa đơn bắt buộc phải có chữ ký điện tử của người bán.Cùng với đó là thông tin về ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn theo đúng quy định. Với trường hợp người mua là đơn vị kế toán thì hóa đơn điện tử cũng phaỉ có chữ ký điện tử của người mua mới được xem là hợp lệ.

Trên đây là những quy định của pháp luật để đảm bảo là hóa đơn điện tử hợp lệ . Các doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện cho đúng và hợp pháp.