• Doanh nghiệp
  • Hồ sơ quyết toán thuế cho sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Hồ sơ quyết toán thuế cho sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Sau khi sáp nhập doanh nghiệp thành công thì doanh nghiệp nhận sáp nhập phải chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế cho sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. Bài viết sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp các thủ tục, hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp và hồ sơ quyết toán thuế.

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế cho việc sát nhập doanh nghiệp là công việc quan trọng và cần rất nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục pháp lý. Thế nhưng, khi doanh nghiệp lựa chọn sự trợ giúp của dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ thì mọi chuyện sẽ rất nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều. 

Sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Các lưu ý cho doanh nghiệp và các bạn kế toán trong việc quyết toán thuế doanh nghiệp. Câu hỏi thắc mắc nhiều nhất đó chính là sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam có cần quyết toán thuế hay không? Theo thông tư số 156/2013/TT-BTC và thông tư số 78/2014/TT-BTC có những quy định rõ ràng về việc khai và quyết toán thuế cho doanh nghiệp nhận sáp nhập.

Thuế thu nhập doah nghiệp được khai tạm tính theo quý, còn quyết toán thuế năm và được khai đến thời điểm có quyết định về việc sáp nhập doanh nghiệp. Tờ khai quyết toán thuế khi sáp nhập sẽ được nộp và thời gian quyết toán là đến thời điểm sáp nhập doanh nghiệp được quyết định. Còn tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn được tính theo năm tài chính và hạn nộp tờ khai là 90 ngày kể từ ngày kết thúc 1 năm tài chính.

Ngoài ra, khi năm sáp nhập doanh nghiệp cuối cùng ngắn hơn 3 tháng thì khoảng thời gian này được cộng chung với năm trước liền kề để tạo kỳ tính thuế mới. Nếu sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam không quá 15 tháng theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi sáp nhập bao gồm các loại giấy tờ trong khoản 4b, điều thứ 12 trong thông tư 156/2013/TT-BTC:

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN.

+ Bản báo cáo tài chính năm, hay báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc sáp nhập doanh nghiệp.

+ Tùy theo phát sinh của doanh nghiệp nộp thuế, có thì điền vào không bắt buộc: phụ lục về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C//TNDN; phụ lục chuyển lỗ theo mẫu 03-2/TNDN; phụ lục về các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Mẫu đơn 03-3A/TNDN dành cho thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi với doanh nghiệp được thành lập từ đầu tư dự án, chuyển địa điểm đầu tư dự án.

+ Mẫu đơn 03-3B/TNDN dành cho thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi với kinh doanh đầu tư dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ, có cải thiện môi trường sinh thái…

+ Mẫu số 03-3C/TNDN dành cho ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp sử dụng người dân tộc làm nhân viên, hay hoạt động sản xuất, vận tải và xây dựng sử dụng nhiều lao động nữ.

Đó là tất cả các giấy tờ cần có khi sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. Chúc quý doanh nghiệp thành công!