Giàn giáo PL trên thị trường XD

Từ đầu năm 2014. Ban Giám Đốc giàn giáo PL đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho sự phát triển bền vững của công ty.

Tuy rằng, từ năm 2013, thị trường thiết bị đã có nhiều khởi sắc do có những chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Dù có những tín hiệu vui, nhưng  vẫn còn quá nhiều nỗi lo, thách thức cho doanh nghiệp trong việc tìm thị trường đầu ra cho thị trường thiết bị xây dựng.

Trước tình hình trên thì giàn giáo PL với Ông Nguyễn Văn Hùng – Tổng Giám Đốc là “đầu tàu” dẫn dắt đang tìm một hướng đi chiến lược nhất, đảm bảo không bị sa lầy trong giai đoạn bão hòa thị trường này. Với kinh nghiệm và ý chí quyết tâm xây dựng thương hiệu giàn giáo PL trên thị trường, Ông Nguyễn Văn Hùng đã không ngừng học hỏi, ngoại giao và đặt ra những kế hoạch, chiến lược đúng đắn cho giai đoạn phát triển của PL 2013-2014.


Ông nguyễn Văn Hùng – TGĐ giàn giáo PL và tập thể nhân viên

Với tinh thần làm việc, ý chí tiến lên cùng với sự đoàn kết của tập thể nhân viên, giàn giáo PL, tính đến hết quý II năm 2014 đã đạt được những thành quả đáng tự hào.

Hãy điểm qua một vài cột móc quan trọng của giàn giáo PL trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 trong quá trình học hỏi, ngoại giao và phát triển thương hiệu PL trong thị trường trong nước cũng như bước đầu xuất khẩu sang thị trường khu vực.