• Tin tức
  • Đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm

Đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm

Khi người tham gia bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm thì họ sẽ được hưởng chế độ hưu trí như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể thông tin để biết được luật bảo hiểm xã hội quy định như thế nào đối với trường hợp này nhé.

Nếu việc thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội quá khó khăn đối với mọi người thì có thể tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất và thời gian hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Đóng bảo hiểm xã hội trên 30 nămTheo quy định của luật BHXH từ năm 2017 trở về trước và luật BHXH năm 2018 sẽ có sự khác nhau đối với trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm . Sự khác nhau đó như thế nào?

Luật bảo hiểm xã hội năm 2017

Khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm thì đối với lao động nam và nữ đều sẽ được hưởng mức lương hưu tối đa là 75% mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Bởi luật bảo hiểm xã hội này quy định, để hưởng tối đa lương hưu 75% lương tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động nữ phải đóng đi8ủ 25 năm bảo hiểm xã hội và lao động nam phải đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội. Như vậy thì việc đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội thì người lao động đều có thể hưởng mức lương hưu tối đa để đảm bảo ổn định cuộc sống của mình sau nay.

Luật bảo hiểm xã hội năm 2018

Theo thông tin từ cơ quan bảo hiểm xã hội thì bắt đầu từ ngày 1/1/2018, bảo hiểm xã hội sẽ điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động đối với chế độ hưu trí. Theo đó thì luật bảo hiểm xã hội năm 2018 quy định, để hưởng lương hưu tối đa bằng 75% mức lương tham gia bảo hiểm xã hội thì lao động nữ phải đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội và lao động nam đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội. Như vậy, theo quy định này thì khi đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm thì chỉ có lao động nữ mới được hưởng mức lương hưu tối đa là 75% mức lương tham gia bảo hiểm xã hội còn lao động nam thì vẫn chưa đủ điều kiện để hưởng mức lương hưu tối đa này.

Đối với việc thay đổi này thực sự đã gây nhiều luồng ý kiến bất bình từ nhiều người lao động. Đặc biệt là đối với người lao động gần tới tuổi nghỉ hưu thì đây thực sự là một lựa chọn rất khó khăn. Bởi việc tăng thêm 05 năm đóng bảo hiểm xã hội là một con số không hề nhỏ để họ có thể tham gia đóng nộp vì thời gian làm việc không cho phép cũng như điều kiện kinh tế cũng là cả một vấn đề.

Như vậy, đối với việc đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm thì sẽ có sự khác biệt về việc hưởng lương hưu giữa quy định về luật bảo hiểm xã hội năm 2017 và luật bảo hiểm xã hội năm 2018.