Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Việc nắm rõ được các điều kiện thành lập công ty cổ phần là điều mà bạn cần phải quan tâm để có thể đảm bảo được việc kinh doanh của mình được thuận lợi ngay từ khâu đăng ký kinh doanh.

Đối với mọi người thì khái niệm dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã không còn xa lạ trong cuộc sống hiện đại ngày nay nữa. Những quy định, những thủ tục, giấy tờ khó khăn, rắc rối sẽ được dịch vụ này hỗ trợ cho bạn một cách nhanh nhất và hợp pháp nhất.

Điều kiện thành lập công ty cổ phầnĐể có thể hoạt động kinh doanh theo hình thức công ty cổ phần thì việc đáp ứng được các điều kiện thành lập công ty cổ phần là điều cần thiết. Vậy, điều kiện đó là gì?

1. Về chủ thể

Để thành lập công ty cổ phần thì trước hết bạn phải đáp ứng được số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người. Ngoài ra thì người nắm giữ vị trí giám đốc/Tổng giám đốc công ty cổ phần không được đồng thời là giám đốc/Tổng giám đốc của công ty nào khác.

2. Về tên doanh nghiệp

Để thành lập công ty cổ phần được hợp pháp thì tên công ty phải được lựa chọn kỹ càng. Tên phải đảm bảo không vi phạm quy định đặt tên mà pháp luật ban hành. Ngoài ra thì doanh nghiệp cũng đảm bảo tên có đủ hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

3. Về ngành nghề kinh doanh

Dù là lựa chọn loại hình công ty cổ phần hay bất kỳ một loại hình doanh nghiệp nào khác thì bạn phải đảm bào là ngành nghề kinh doanh không được thuộc danh sách các ngành nghề bị pháp luật cấm kinh doanh. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện về vốn, chứng chỉ theo quy định.

4. Về trụ sở kinh doanh

Trụ sở kinh doanh của công ty cổ phần trước hết không được thuộc khu vực bị pháp luật cấm kinh doanh. Ngoài ra thì điều kiện thành lập công ty cổ phần là địa điểm kinh doanh phải rõ ràng, cụ thể, có đầy đủ 05 cấp hành chính theo quy định của pháp luật.

5. Vốn

Vốn trong việc thành lập công ty cổ phần bao gồm vốn điều lệ và vốn pháp định. Vốn điều lệ là tổng số vốn do các cổ đông trong công ty góp vào để thành lập công ty cổ phần hay là cam kết góp trong một thời gian quy định. Việc góp vấn này sẽ dược ghi vào điều lệ công ty để làm căn cứ pháp lý về sau.
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu mà doanh ngiệp phải có theo quy định của pháp luật đối với từng ngành nghề khác nhau.

Như vậy, điều kiện thành lập công ty cổ phần được nêu rõ qua bài viết trên đây. Bạn có thể tham khảo thông tin để có thể đảm bảo việc thành lập công ty của mình được thuận lợi, nhanh chóng và đảm bảo tính chính xác theo quy định.