• Bài PR
  • Điều kiện cần và đủ thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm

Điều kiện cần và đủ thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm

Nhằm giải quyết vấn đề tìm việc làm cho người lao động có nhu cầu nên các trung tâm giới thiệu việc làm đã được hình thành.

Đây là những đơn vị sự nghiệp được thành lập bởi các tổ chức hoạt động xã hội, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập doanh nghiệp.

Để mở một doanh nghiệp giới thiệu việc làm chủ đầu tư cần đảm bảo các điều kiện, hồ sơ thành lập tjeo quy định như sau:

1. Điều kiện thành lập

Doanh nghiệp phải có trụ sở làm việc ổn định và nằm ở vị trí thuận tiện cho di chuyển, giao dịch và diễn ra các hoạt động của trung tâm.

Tại nơi làm việc cần có những trang thiết bị, phương tiện phù hợp với công việc.

Muốn thành lập doanh nghiệp giá rẻ giới thiệu việc làm phải đảm bảo có 5 cán bộ tốt nghiệp cao đẳng trở lên với các chuyên ngành như kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ…

Thêm vào đó là việc thành lập trung tâm cũng phải thực hiện theo đúng quy hoạch của địa phương.

2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm

Các thủ tục, hồ sơ để mở trung tâm giới thiệu việc làm khác nhiều so với thành lập các doanh nghiệp thông thường. Chúng ta cần tìm hiểu kỹ để chuẩn bị hồ sơ cho đầy đủ nhất. Một số hồ sơ cần thiết để đăng ký thành lập:

+ Công văn của đơn vị đề nghị thành lập trung tâm

+ Đề án thành lập với những nội dung chính như: tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, tính khả thi của đề án…

+ Các loại giấy tờ chứng minh đủ điều kiện thành lập theo quy định

+ Thời hạn cấp phép cho trung tâm là trong 15 ngày làm việc từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ, trường hợp không được cấp phép sẽ được thông báo bằng văn bản rõ ràng.

Sau khi thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm và được cấp phép trung tâm sẽ được phép hoạt động các nghiệp vụ như: tư vấn việc làm, học nghề, giới thiệu việc cho người lao động, cung ứng lao động cho chủ lao động, tổ chức các hoạt động dạy nghề theo quy định…