• Thị trường
  • Điểm giống và khác nhau trong công việc kiểm định cần trục

Điểm giống và khác nhau trong công việc kiểm định cần trục

Do sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại cũng như chức năng của các loại cần trục nên chúng hình thành những điểm giống và khác nhau trong công tác kiểm định cần trục mà chúng ta cần phải biết.

Ngày nay, cần trục có rất nhiều kiểu loại mà dựa trên cấu tạo, công dụng để phân biệt nó. Theo như tìm hiểu không chuyên sâu của nhiều người bằng cách quan sát thông thường, họ nhận thấy có khoảng gần mười loại cần trục trở lên được phục vụ thi công tại các công trường xây dựng. Còn đối với giới  chuyên môn thì họ không thể bàn cãi gì thêm về sự phong phú của cần trục. Mặc dù cần trục có khác nhau nhưng với việc kiểm định cần trục, chúng có những điểm tương đồng rõ rệt.

Đối với điểm giống nhau trong công tác kiểm định chắc hẳn là sự giống nhau về  kiểm định giấy tờ thủ tục của đối tượng được kiểm định. Trước tiên nhân viên kiểm định sẽ phải được cung cấp đầy đủ các thông tin về loại cần trục cũng như thông tin về người sở hữu nó để dễ dàng tiến hành công việc. Và sau khi kết thúc công việc, nhân viên kiểm định sẽ cần sự xác minh lại của người hoặc doanh nghiệp đứng tên sở hữu cần trục.

Ngoài điểm giống nhau cơ bản trên thì công tác kiểm định cần trục cũng có sự khác biệt. Xuất phát từ các loại cần trục khác nhau mà quy trình tiến hành kiểm định cũng khác nhau. Các nhân viên không thể áp dụng một khuôn mẫu nhất định với tất cả các loại cần trục bởi làm như vậy là không hợp lý vì có những chi tiết cần trục này có nhưng cần trục khác lại không nên họ phải linh động để kiểm tra an toàn của chúng. Hơn nữa, tùy vào kích thước khác nhau, thời gian bắt đầu sử dụng khác nhau mà thời gian kiểm định cũng khác nhau. Có những loại cần trục sau khi trải qua kiểm định lần đầu sẽ được kiểm định định kỳ sau vài tháng tiếp theo nhưng có loại phải đến vài năm mới có thể được kiểm định trở lại.