29-02-2016 23:53:07

Doanh nghiệp

Văn bản hướng dẫn thành lập doanh nghiệp

Xem các bài viết của philip »
Tạo bởi philip
Tags:
Văn bản hướng dẫn thành lập doanh nghiệp là loại văn bản được ban hành nhằm đưa ra những chỉ dẫn cụ thể chi tiết về việc thành lập doanh nghiệp.

Tìm hiểu trước nội dung của văn bản hướng dẫn thành lập doanh nghiệp là điều cất thiết để giúp bạn. Tuy nhiên để đơn giản hóa mọi việc hãy để dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ của chúng tôi lo liệu tất cả.

dich vu thanh lap doanh nghiep gia re

 

Văn bản hướng dẫn thành lập doanh nghiệp bao gồm:

Thứ nhất: các Nghị định của Chính phủ về đăng ký thành lập doanh nghiệp, công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai: thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

Thứ ba: công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký kinh doanh. Theo những văn bản hướng dẫn thành lập doanh nghiệp trên, việc thực hiện và áp dụng Luật doanh nghiệp trong thành lập doanh nghiệp sẽ được chi tiết và cụ thể hơn. Giúp bạn giải quyết được một số thắc mắc trong quá trình đi đến quyết định và tiến hành thành lập doanh nghiệp.

Nguồn: