18-11-2016 14:29:52

Bài PR

Dùng thùng nhựa có bánh xe hạn chế trứng vỡ

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Theo kết quả thí điểm từ cửa hàng bán lẻ trứng lớn nhất nước Anh cho thấy, nếu dùng thùng nhựa có bánh xe vận chuyển, mỗi năm tiết kiệm được hơn một triệu quả trứng vỡ.

Trứng Tesco hiện đang được đựng trong các thùng giấy chỉ cần một quả trứng bị vỡ trên đường vận chuyển, nó sẽ bị thấm qua lớp bìa hộp và ảnh hưởng đến các thùng khác. Do vậy siêu thị đang tiến hành thử nghiệm một loạt các thùng nhựa trong chuyên chở. Khi trứng vỡ, nó chỉ ảnh hưởng đến thùng chứa quả hỏng đó mà thôi. Hơn tám tuần qua, Tesco đã thử nghiệm đóng gói 12 kiện trứng mới trong thùng nhựa có bánh xe cho gần 200 cửa hàng tại khu vực Livingston thuộc Scotland và Belfastarea ở Bắc Ireland.

Nếu sử dụng hoàn toàn loại thùng nhựa có bánh xe này cho việc vận chuyển và bảo quản trứng, thì cứ trung bình mỗi năm sẽ tiết kiệm được khoảng 1 triệu quả. Kết quả này rất khả quan và hi vọng mô hình này sẽ sớm được nhân rộng vào cuối năm nay.

Nguồn: