06-12-2017 17:09:43

Thị trường

Những lưu ý khi kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Xem các bài viết của bientap1 »
Tạo bởi bientap1
Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp là công tác cần thiết và bắt buộc đối với những thiết bị thuộc danh mục phải kiểm định theo quy định của Bộ lao động và thương binh xã hội. Tuy nhiên trong quá trình kiểm định an toàn, cần lưu ý những điều sau đây để quá trình kiểm định diễn ra có độ chính xác cao nhất.

- Nhà sản xuất, đơn vị sử dụng và đơn vị kiểm định phải có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhà sản xuất cũng như đơn vị sử dụng phải trung thực trong việc cung cấp hồ sơ lí lịch của thiết bị cho đơn vị kiểm định. Không vì mục đích trước mắt là lấy được giấy chứng nhận kiểm định để cung cấp giấy tờ giả gây khó khăn cho đơn vị kiểm định.

- Các thiết bị thuộc các nhóm buộc phải kiểm định như nhóm thiết bị chịu áp lực, nhóm thiết bị nâng có tải trọng từ 1000 kg trở lên, thang cuốn…thì phải kiểm định ngay mới được đưa vào sử dụng để tránh những rủi ro có thể xảy ra, không chỉ làm ảnh hưởng đến người vận hành mà còn ảnh hưởng đến cả những người liên quan, những khu vực lân cận và cả tài sản của chính đơn vị sử dụng.

- Trước khi kiểm định, phải chuẩn bị dầy đủ những hồ sơ của thiết bị, các dụng cụ chuyên dụng cần thiết trong công tác kiểm định, đồ bảo hộ các nhân cho kiểm định viên, đánh dấu khoanh vùng và đặt biển cảnh báo cấm người qua lại để đảm bảo quá trình kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp được diễn ra thuận lợi và an toàn.

kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

- Những điều kiện thời tiết phải được đảm bảo, không tiến hành kiểm định thiết bị an toàn công nghiệp trong thời tiết có mưa giông. Điều này vừa ảnh hưởng đến an toàn của kiểm định viên vừa ảnh hưởng đến độ chính xác trong đo đạc kiểm định.

- Các bước trong quy trình kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp phải diễn ra tuần tự, không được bỏ qua hay chỉ kiểm tra sơ sài bất kì bước nào dù đơn giản nhất. Phải kiểm tra khách quan, không đánh giá chủ quan theo kiểu hồ sơ ghi chất lượng tốt rồi nên không cần kiểm tra kĩ. Giữa hồ sơ trên giấy tờ và thông số thực tế là một khoảng cách rất xa. Chưa kể chuyện nhiều đơn vị sản xuất hoặc đơn vị sử dụng thiết bị cung cấp giấy tờ giả.

- Chỉ tiến hành kiểm định bước tiếp theo khi bước trước đó đạt tiêu chuẩn được sử dụng. Nếu có những sai sót ở bước trước thì phải ngừng lại ngay và thông báo cho đơn vị sử dụng được biết và tìm hướng khắc phục. Nếu sai sót nhỏ đơn vị kiểm định có thể sữa chữa được thì có thể kiểm tra bước tiếp. Nếu sai sót quá lớn, nằm ngoài chuyên môn và khả năng của kiểm định viên thì phải có một đơn vị chức năng khác đến sửa chữa xong mới tiến hành kiểm định lại.

- Kết quả kiểm định phải có sự chứng kiến của các đơn vị kiểm định và đơn vị sử dụng thiết bị. Kết quả đạt thì mới tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận thiết bị đạt yêu cầu trong công tác kiểm định thiết bị an toàn công nghiệp.

Nguồn: