Chất thải Formosa có thể gây vô sinh

Trong buổi huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ nhân viên Formosa ngày hôm qua một số loại độc tố được nêu ra nếu quá trình sản xuất được bắt đầu. Nhân viên trực tiếp sản xuất tại Formosa có thể bị vô sinh nếu tiếp xúc với lượng độc tố này quá nhiều.

Dự án sản xuất gang thép tại Formosa cơ bản đã hoàn thành. Nhà máy sẽ có thể đi vào hoạt động trong một thời gian ngắn sắp tới. Để chuẩn bị hết tất cả các công đoạn, đảm bảo cho quá trình vận hành đi vào suôn sẻ, công ta Formosa đã tổ chức huấn luyện an toàn trước vận hành cho toàn thể cán bộ, nhân viên. Cuộc huấn luyện được chia làm nhiều ca, diễn ra trong nhiều ngày, do các đơn vị huấn luyện an toàn ký hợp đồng với công ty Formosa thực hiện. Tất cả cán bộ, nhân viên đều phải tham gia một cách đẩy đủ.

Trong buổi huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ nhân viên Formosa ngày hôm qua một số loại độc tố được nêu ra nếu quá trình sản xuất được bắt đầu. Sản xuất gang thép sẽ có nhiều công đoạn. Cần có rất nhiều chất hóa học để có thể biến quặng thành thành phẩm. Các nguyên tố kim loại và các hợp chất hóa học sẽ không thể có lợi cho sức khỏe con người. Nhiều chất được sản sinh ra là độc tố. Những chất này sẽ ở nhiều trong khí thải, nước thải, chất thải. Lượng chất thải sẽ là rất nhiều nếu sản xuất liên tục. Nhân viên trực tiếp sản xuất tại Formosa có thể bị vô sinh nếu tiếp xúc với lượng độc tố này quá nhiều.

Công ty Formosa phải trang bị kiến thức cho toàn thể nhân viên để tự bảo vệ an toàn cho bản thân khi nhà máy đi vào hoạt động. Cũng là một cách xác định tinh thần trước. Tránh trường hợp nếu công ty không cung cấp thông tin khi nhân viên biết lại có hiện tượng phẫn nộ, ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất. Tất nhiên hàm lượng và nồng độ độc tố phải trong ngưỡng cho phép, không thể vượt ngưỡng mà nhà nước quy định. Nhân viên cần có biện pháp bẻo vệ sức khỏe của mình trong mọi trường hợp không có gì là thừa.