Các loại tời kéo tay chuyên dụng trong ngành nghề.

Những thiết bị chuyên dụng dùng để nâng hàng hoá lên cao một cách an toàn và nhành chóng là thiết bị tời kéo tay. Đây là một trong những thiết bị quan trọng được thiết kế để kéo các hàng hoá lên cao bằng hệ thống dây cáp rút và ròng rọc.

Với một hệ thống dây cáp chắc chắn cùng với bộ ròng rọc bền thêm một điểm tựa vẫn chắc so với khổi lượng hàng hoá cũng nâng là bạn có thể tạo nên một thiết bị Tời kéo tay có khả năng nâng được rất nhiều vật nặng khác nhau lên cao. Tuỳ vào điểm tựa đặc ròng rọc mà ta có thể điểu khiển để di chuyển tới các vị trí khác chứ không phải là ở một vị trí cố định. Tời kéo tay được xem như là một trong những phát mình quang trọng giúp ích được rất nhiều trong lĩnh vực nâng hàng.

Tời kéo tay

Tải trọng nâng (kg)   1.000

Chiều dài xích  (m)     2.5

Tời kéo tay xích kéo tay 1 tấn Daesan DSN 1.0

Giá: 1.890.000 VNĐ

Tời kéo tay xích kéo tay 0.5 tấn Daesan DSN 0.5

Ứng dụng :

- Tời kéo tay xích lắc tay Hàn Quốc (daesen) dùng để nâng hạ các sản phẩm, cấu kiện, hàng hóa…. tiết kiệm nhân

công lao động, không tốn sức..

* Công nghệ:

- Tời kéo tay xích lắc tay DAE SAN là sự kết hợp của hình dáng thiết kế nghệ thuật và công nghệ cao để

Cung cấp hiệu suất làm việc cao, trọng lượng nhẹ, hiệu suất cao so với những thương hiệu

khác cùng loại. Các linh kiện phụ tùng chịu được khả năng làm việc cực kì khắc nghiệt.

Tời kéo tay xích kéo tay 0.5 tấn Daesan DSN 0.5

Giá: 1.870.000 VNĐ

Tời kéo tay xích kéo tay 1.5 tấn Daesan DSN 1.5

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tải trọng nâng (kg)   1500

Chiều dài xích  (m)    2.5

Ứng dụng :

- Tời kéo tay xích lắc tay Hàn Quốc (daesen) dùng để nâng hạ các sản phẩm, cấu kiện, hàng hóa…. tiết kiệm nhân

công lao động, không tốn sức..

Công nghệ:

- Tời kéo tay xích lắc tay DAE SAN là sự kết hợp của hình dáng thiết kế nghệ thuật và công nghệ cao để

Cung cấp hiệu suất làm việc cao, trọng lượng nhẹ, hiệu suất cao so với những thương hiệu

khác cùng loại. Các linh kiện phụ tùng chịu được khả năng làm việc cực kì khắc nghiệt.

Tời kéo tay xích kéo tay 1.5 tấn Daesan DSN 1.5

Giá: 2.450.000 VNĐ

Tời kéo tay xích kéo tay 2.0 tấn Daesan DSN 2.0

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tải trọng nâng (kg)   2.000

Chiều dài xích  (m)     3.0

Ứng dụng :

- Tời kéo tay xích lắc tay Hàn Quốc (daesen) dùng để nâng hạ các sản phẩm, cấu kiện, hàng hóa…. tiết kiệm nhân

công lao động, không tốn sức..

Công nghệ:

- Tời kéo tay xích lắc tay DAE SAN là sự kết hợp của hình dáng thiết kế nghệ thuật và công nghệ cao để

Cung cấp hiệu suất làm việc cao, trọng lượng nhẹ, hiệu suất cao so với những thương hiệu

khác cùng loại. Các linh kiện phụ tùng chịu được khả năng làm việc cực kì khắc nghiệt.

Tời kéo tay xích kéo tay 2.0 tấn Daesan DSN 2.0

Giá: 3.120.000 VNĐ

Tời kéo tay xích kéo tay 3.0 tấn Daesan DSN 3.0

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tải trọng nâng (kg)   3.000

Chiều dài xích  (m)     3.0

Ứng dụng :

- Tời kéo tay xích lắc tay Hàn Quốc (daesen) dùng để nâng hạ các sản phẩm, cấu kiện, hàng hóa…. tiết kiệm nhân

công lao động, không tốn sức..

Công nghệ:

- Tời kéo tay xích lắc tay DAE SAN là sự kết hợp của hình dáng thiết kế nghệ thuật và công nghệ cao để

Cung cấp hiệu suất làm việc cao, trọng lượng nhẹ, hiệu suất cao so với những thương hiệu

khác cùng loại. Các linh kiện phụ tùng chịu được khả năng làm việc cực kì khắc nghiệt.

Tời kéo tay xích kéo tay 3.0 tấn Daesan DSN 3.0

Giá: 3.820.000 VNĐ

Tời kéo tay xích kéo tay 5.0 tấn Daesan DSN 5.0

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tải trọng nâng (kg)   5.000

Chiều dài xích  (m)     3.0

Ứng dụng :

- Tời kéo tay xích lắc tay Hàn Quốc (daesen) dùng để nâng hạ các sản phẩm, cấu kiện, hàng hóa…. tiết kiệm nhân

công lao động, không tốn sức..

Công nghệ:

- Tời kéo tay xích lắc tay DAE SAN là sự kết hợp của hình dáng thiết kế nghệ thuật và công nghệ cao để

Cung cấp hiệu suất làm việc cao, trọng lượng nhẹ, hiệu suất cao so với những thương hiệu

khác cùng loại. Các linh kiện phụ tùng chịu được khả năng làm việc cực kì khắc nghiệt.

Tời kéo tay xích kéo tay 5.0 tấn Daesan DSN 5.0

Giá: 5.890.000 VNĐ

Tời kéo tay xích kéo tay 10 tấn Daesan DSN 10

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tải trọng nâng (kg)   10.000

Chiều dài xích  (m)     3.5

Ứng dụng :

- Tời kéo tay xích lắc tay Hàn Quốc (daesen) dùng để nâng hạ các sản phẩm, cấu kiện, hàng hóa…. tiết kiệm nhân

công lao động, không tốn sức..

Công nghệ:

- Tời kéo tay xích lắc tay DAE SAN là sự kết hợp của hình dáng thiết kế nghệ thuật và công nghệ cao để

Cung cấp hiệu suất làm việc cao, trọng lượng nhẹ, hiệu suất cao so với những thương hiệu

khác cùng loại. Các linh kiện phụ tùng chịu được khả năng làm việc cực kì khắc nghiệt.

Tời kéo tay xích kéo tay 10 tấn Daesan DSN 10

Giá: 13.980.000 VNĐ

Tời kéo tay xích kéo tay 15 tấn Daesan DSN 15

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tải trọng nâng (kg)   15.000

Chiều dài xích  (m)     3.5

Ứng dụng :

- Tời kéo tay xích lắc tay Hàn Quốc (daesen) dùng để nâng hạ các sản phẩm, cấu kiện, hàng hóa…. tiết kiệm nhân

công lao động, không tốn sức..

Công nghệ:

- Tời kéo tay xích lắc tay DAE SAN là sự kết hợp của hình dáng thiết kế nghệ thuật và công nghệ cao để

Cung cấp hiệu suất làm việc cao, trọng lượng nhẹ, hiệu suất cao so với những thương hiệu

khác cùng loại. Các linh kiện phụ tùng chịu được khả năng làm việc cực kì khắc nghiệt.