• Thị trường
  • Các bước quan trọng trong quy trình kiểm định hệ thống lạnh

Các bước quan trọng trong quy trình kiểm định hệ thống lạnh

Quá trình kiểm định luôn là quá trình quan trọng nhất đối với các thiết bị công nghiệp, vì vậy hệ thống làm lạnh cũng không phải là ngoại lệ. Để đảm bảo toàn bộ hệ thống làm lạnh công nghiệp có thể hoạt động ổn định, mang lại hiệu suất cao thì quá trình kiểm định cần phải tuân thủ đúng cách.

Kiểm tra thông tin lý lịch của thiết bị là bước đầu tiên của quá trình kiểm định hệ thống lạnh:

Ở bước đầu tiên này đơn vị kiểm định sẽ cần kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến hệ thống làm lạnh. Kết quả kiểm định ở bước này sẽ cung cấp thông tin về nguồn gốc xuất xứ, khả năng làm việc và điều kiện làm việc của toàn bộ hệ thống. Từ đây đơn vị kiểm định có thể đưa ra các phương pháp, biện pháp thực hiện các bước kiểm định sau mang lại kết quả kiểm định hệ thống lạnh đúng nhất.

kiểm định hệ thống lạnh

Tiếp theo là kiểm tra và đánh giá tình trạng kỹ thuật bên trong, bên ngoài của hệ thống lạnh:

Đối với tình trạng kỹ thuật bên ngoài, đơn vị kiểm định sẽ đánh gì về vị trí đặt hệ thống, có an toàn hay cản trở trong quá trình vận hành hay không, nguồn cung cấp cho hệ ổn định hay không. Quan trọng nhất chính là hệ thống tiếp đất để tránh tình trạng cháy nổ do điện gây ra trong qua trình hệ thống lạnh đang được vận hành. Bên cạnh đó hệ thống các thiết bị phụ trợ bên ngoài, tỏa nhiệt cũng sẽ được kiểm tra về kỹ thuật và đánh giá tình trạng hoạt động.

Để đánh giá được tình trạng kỹ thuật bên trong của hệ thống làm lạnh, bề mặt kim loại của các bộ phận chịu lực chính là yếu tố quan trọng cần kiểm tra đầu tiên, để tránh tình trạng cháy nổ do không chịu được áp lực lớn của quá trình vận hành. Ngoài ra kiểm định hệ thống lạnh bên trong còn chú ý đến các yếu tố, tình trạng vệ sinh, han gỉ của vật liệu kim loại, và cuối cùng là tình trạng các mối hàn của hệ thống có còn chắc chắn hay không.

Kiểm định hệ thống lạnh không thể nào thiếu bước kiểm tra thử nghiệm và vận hành:

Sau khi đã quan sát, kiểm tra đánh giá về kỹ thuật các chi tiết bên ngoài cũng như bên trong của toàn bộ hệ thống làm lạnh công nghiệp, đơn vị kiểm định sẽ tiến hành sử dụng một số phương pháp thử nghiệm. Thử độ bền của hệ thống qua tác động của một số yếu tố như chất lỏng, áp suất khí và nhiệt độ,… Kết quả kiểm tra độ bền đạt yêu cầu tiếp tục sử dụng khi hệ thống không xuất hiện tình trạng rạn nứt từ bên trong, không rò rỉ khí hơi hoặc chất lỏng. Ngoài ra phương pháp thử kín cũng sẽ được sử dụng để kiểm tra sự rò rỉ khí, vì khí nén chính là bộ phận quan trọng để vận hành hệ thống lạnh.

Cuối cùng bước kiểm định quan trọng của cả một quy trình chính là kiểm tra đánh giá trạng thái hệ thống làm lạnh công nghiệp trong quá trình đang được vận hành. Sau khi trải qua các bước kiểm tra chi tiết để đảm bảo hệ thống không xảy ra bất cứ vấn đề gì về kỹ thuật trong quá trình hoạt động, việc vận hành hệ thống làm lạnh sẽ giúp đội kiểm định đánh giá tổng quan về tình trạng hoạt động của hệ thống còn tốt hay không.