• Doanh nghiệp
  • Bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu phần trăm lương tháng

Bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu phần trăm lương tháng

Đối với người tham gia hợp đồng lao động, thì luật pháp Việt Nam quy định phải đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc thì bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu phần trăm lương tháng

Dịch vụ bảo hiểm xã hội đã hỗ trợ một cách chính xác và rất đầy đủ các thông tin liên quan đến việc người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu phần trăm là hợp lý để mọi người có thể hiểu rõ những quyền lợi và trách nhiệm mình cần làm khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu

Theo quyết định số 959/QĐ-BHXH thì người lao động tham gia hợp động lao động theo đúng quy định nhà nước, hợp động có thể có hoặc không xác định thời gian làm việc, theo mùa vụ của lao động từ đủ 3 táng đến dưới 12 tháng… được áp dụng trong tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp.

Thêm 1 điểm được bổ sung là từ ngày 01/01/2018 thì người làm việc theo hợp đồng lao động có đủ thời hạn từ 1 đến dưới 3 tháng cũng phải tham gia.

Tỷ lệ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu phần trăm trên lương tháng lần lượt là:
+ Với bảo hiểm y tế có tổng mức phần trăm để đóng là 4,5% thì doanh nghiệp đóng 3%, người lao động đóng 1,5%
+ Với bảo hiểm thất nghiệp là 2% trong đó chia đều cho cả người lao động và chủ doanh nghiệp, tức là mỗi ben đóng 1%
+ Với mức phần trăm của bảo hiểm xã hội là cao nhất, tổng cộng là 26%, trong đó doanh nghiệp phải đóng đến 18% trong khi người lao động chỉ cần đóng 8%
+ Ngoài ra doanh nghiệp còn phải đóng 2% vào quỹ tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội, số tiền này được nộp cho liên đoàn lao động quận huyện nơi doanh nghiệp, xí nghiệp kinh doanh.

Vậy tổng cộng mức bảo hiểm người lao động phải đóng là 10,5% cho 1 tháng. Và mức lương để tính phần trăm đóng bảo hiểm là mức lương được ghi trong văn bản hợp đồng lao động. Mức lương để bắt buộc đóng bào hiểm là bằng với mức lương tối thiểu vùng và con số tối đa là không quá 20 lần so với mức cơ sơ. Riêng với quy định của bảo hiểm thất nghiệp thì mức tối đa là bằng 20 lần so với mức tối thiểu của vùng.

Mức tối thiểu vùng thì còn tùy theo từng vùng mà nhà nước có những mức khác nhau để quy định, còn mức lương cơ sở là 1.210.000 VNĐ/tháng.
Với năm 2016 thì mức bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu? Thì câu trả lời là có chút thay đổi kể từ ngày 01/01/2016 thì mức lương được tính là mức lương và cả phụ cấp lao động được viết trong hợp đồng. Còn từ ngày 01/01/2018 thì ngoài lương, phụ cấp thì còn tính luôn cả những khoản bổ sung khác theo luật định.

Các doanh nghiệp, xí nghiệp và những người sử dụng lao động lưu ý nếu đóng trễ bảo hiểm xã hội, cố ý không đóng hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ bị phạt tùy theo từng mức độ nghiêm trọng theo đúng luật nhà nước Việt Nam quy định.