• Tin tức
  • Bảo hiểm xã hội 1 năm đóng bao nhiêu

Bảo hiểm xã hội 1 năm đóng bao nhiêu

Vấn đề bảo hiểm xã hội 1 năm đóng bao nhiêu là điều không dễ để có thể trả lời. Thế nhưng đây lại là vấn đề mà khá nhiều người quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Việc tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội hiện nay không còn là điều xa lạ nữa. Với nhiều người thì một trong những vấn đề quan trọng mà họ cần quan tâm nhất hiện nay chính là kết quả của công việc mình cần giải quyết mà dịch vụ này đem lại là luôn hoàn hảo.

Bảo hiểm xã hội 1 năm đóng bao nhiêuNếu để tính xem bảo hiểm xã hội 1 năm đóng bao nhiêu thì rất khó để có câu trả lời chính xác. Vì sao vậy.Bởi theo quy định của luật BHXH thì việc tính tỉ lệ đóng BHXH của người lao động sẽ còn tùy thuộc vào mức lương cơ bản của mỗi người lao động. Mức lương cơ bản càng cao thì mức đóng BHXH càng cao. Theo đó thì trong 32% mức đóng BHXH thì người lao động sẽ đóng 10,5% và người sử dụng lao động đóng 21,5%. Như vậy thì mức 10,5% này sẽ tính theo mức lương cơ bản mà người lao động được lãnh.

Ngoài ra thì theo quy định mới của luật BHXH, tính từ ngày 1/1/2018, mức đóng BHXH của người lao động sẽ tính chung cả lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác kèm theo. Như vậy thì việc để có thể tính chính xác bảo hiểm xã hội 1 năm đóng bao nhiêu là điều không dễ.

Tuy nhiên, nếu tính việc khi đóng BHXH 01 năm sẽ được hưởng mức trợ cấp BHXH 01 lần như thế nào thì có thể có được đáp án một cách chính xác nhất. Theo quy định của luật BHXH thì mức hưởng trợ cấp BHXH 01 lần được căn cứ theo thời gian người lao động đóng BHXH trước năm 2014 hay sau năm 2014 để có thể quy định chính xác mức mà người lao động được hưởng. Như vậy thì việc người lao động đóng bảo hiểm xã hội 1 năm sẽ được trợ cấp BHXH 01 lần như sau:

- Nếu thời gian đóng BHXH trước năm 2014 thì cứ 01 năm đóng BHXH sẽ được hưởng 1,5 tháng lương đóng BHXH.

- Nếu thời gian đóng BHXH là từ năm 2014 thì cứ 01 năm đóng BHXH người lao động được hưởng 02 tháng lương cơ bản đóng BHXH.

Như vậy thì việc tính xem đóng BHXH 01 năm như thế nào và tính được chính xác hay không còn tùy thuộc vào việc người lao động muốn tính xem mức đóng BHXh hàng tháng hay là mức hưởng BHXH 01 lần để có thể đưa ra con số chính xác.Việc tính toán này sẽ giúp cho người lao động có thể yên tâm hơn khi tham gia đóng BHXH.

Nói tóm lại thì việc bảo hiểm xã hội 1 năm đóng bao nhiêu hay đóng 01 năm BHXH sẽ được hưởng BHXH 01 lần bao nhiều là điều mà người lao động quan tâm rất nhiều khi bắt đầu tham gia BHXH.