• Bài PR
  • 5 hạn chế lớn của luật thành lập doanh nghiệp cũ

5 hạn chế lớn của luật thành lập doanh nghiệp cũ

Luật doanh nghiệp 2005 là một trong những cải cách lớn để đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thế nhưng nó vẫn còn tồn tại rất nhiều hạn hạn chế, lạc hậu cần được thay đổi. Cùng điểm lại những mặt hạn chế của Luật doanh nghiệp 2005 nhé.

1. Quy định về giấy phép con

Luật quy định một số đơn vị khi thành lập doanh nghiệp với ngành nghề có điều kiện cần phải đảm bảo đủ điều kiện, cung cấp được chứng chỉ hành nghề hoặc giáy phép con theo quy định. Nó gây ra khá nhiều trở ngại cho doanh nghiệp trong đăng ký thành lập.

2. Thiếu sự liên thông giữa hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia với địa phương

Quy định về việc các doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp giá rẻ qua mạng nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải, xây dựng chính phủ điện tử là một điều tốt. Tuy nhiên, vẫn còn sự thiếu liên kết của hệ thống đăng ký này với địa phương nên vẫn chưa phát huy được hiệu quả.

3. Rất nhiều cơ quan cấp giấy phép hoạt động

Không chỉ có Sở kế hoạch và đầu tư cấp phép thành lập doanh nghiệp mà còn rất nhiều cơ quan khác cũng tham gia vào việc này. Điều này có thể tạo nên những bất cập, khó khăn trong việc quản lý doanh nghiệp nếu không được quy về một mối.

4. Không còn là cổ đông nhưng vẫn có tên trong danh sách

Với các loại hình doanh nghiệp như công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì việc thay đổi cổ đông là điều không thể tránh khỏi. Theo quy định, khi có sự thay đổi về cổ đông sáng lập vì nhiều lý do doanh nghiệp cần tiến hành nộp hờ sơ điều chỉnh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Nhưng bất cập ở đây là mặc dù đã nộp hồ sơ thay đổi xong trên giấy phép vẫn còn tên cổ đông cũ. Điều này gây rất nhiều trở ngại cho cả doanh nghiệp lẫn cổ đông cũ và mới.

5. Thông tin trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp chưa được công nhận

Hiện nay, cổng thông tin là nơi hiển thị đầy đủ các thông tin về thành lập doanh nghiệp mới lẫn các doanh nghiệp cũ, nó có giá trị giống như thông báo của phòng đăng ký kinh doanh. Song, tòa án vẫn chưa công nhận giá trị pháp lý của những thông tin này khi doanh nghiệp xảy ra tranh chấp.