• Bài PR
  • 4 điều khoản quan trọng cần có khi góp vốn thành lập doanh nghiệp

4 điều khoản quan trọng cần có khi góp vốn thành lập doanh nghiệp

Những người bạn có cùng chung ý tưởng, chí hướng thường sẽ cùng nhau góp vốn để thành lập doanh nghiệp và khởi nghiệp. Nhưng mỗi người mỗi tính, mỗi quan niệm sống nên khi cùng nhau làm việc cần phải có những ràng buộc cụ thể để tránh xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.

Chính vì vậy, khi cùng nhau khởi nghiệp và tham gia vào thị trường kinh tế các thành viên nên đặt ra những vấn đề chung để có hướng giải quyết tốt nhất.

1. Quyền cũng như nghĩa vụ của các thành viên

Nếu như doanh nghiệp là do một mình bạn thành lập thì bạn sẽ là người có quyền quyết định tất cả. Nhưng nếu nó do nhiều thành viên tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp thì sẽ khác. Những ai đã góp vốn đều có tiếng nói chung trong sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo sự hoạt động tốt và có một bộ máy rõ ràng chúng ta nên phân rõ quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của từng thành viên trong doanh nghiệp. Có như vậy mới thúc đẩy sự phát triển tốt hơn.

2. Sở hữu cổ phần

Đây là một vấn đề khá nhạy cảm nhưng để tránh xung đột chúng ta nên làm rõ ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Mọi người có thể chia đều số cổ phần cho các thành viên hoặc không. Chúng ta có thể để lại 10% cổ phần của doanh nghiệp để tuyển nhân viên hoặc là dùng nó cho việc thưởng sau này cho những cá nhân làm việc xuất sắc.

3. Khi thành viên tham gia sáng lập muốn rút vốn

Có rất nhiều trường hợp thành viên tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp sau một thời gian muốn rút khỏi doanh nghiệp. Vậy khi rời đi họ sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm cổ phần tương ứng với số tiền mà họ sẽ được nhận. Việc này tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các thành viên áp dụng phương thức mua lẫn nhau hay thu hồi cổ phần.

4. Sở hữu trí tuệ

 

Nếu như sản phẩm hay dịch vụ được phát triển bởi các thành viên trong doanh nghiệp nó sẽ là sản phẩm trí tuệ thuộc về công ty. Còn trường hợp được phát triển trước đó bởi một cá nhân có tham gia thành lập doanh nghiệp và ứng dụng vào hoạt động của doanh nghiệp thì sao. Điều này cũng phụ thuộc vào thỏa thuận của các thành viên trong doanh nghiệp.