13-01-2018 11:03:42

Doanh nghiệp

Giảng viên huấn luyện an toàn lao động cần yêu cầu gì?

Xem các bài viết của bientap9 »
Tạo bởi bientap9
Giảng viên của những khóa huấn luyện an toàn là những người truyền đạt lại những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người lao động, để họ có thể tự đảm bảo được an toàn của bản thân và mọi người trong lao động. Những giảng viên ấy cần phải đạt những tiêu chuẩn nhất định.

Là một khóa huấn luyện quan trọng nên mọi khâu chuẩn bị của khóa huấn luyện này đều phải được chuẩn bị kỹ càng và đạt tiêu chuẩn cao, nhất là đối với những giảng viên trực tiếp truyền tải kiến thức tới các học viên tham gia khóa huấn luyện an toàn.

Có hai nhóm giảng viên khác nhau đó là nhóm giảng viện huấn luyện an toàn về kiến thức chung và nhóm giảng viên huấn luyện an toàn về kiến thức chuyên ngành. Đối với nhóm giảng viên huấn luyện kiến thức chung thì họ phải là những người có trình độ kiến thức từ cấp đại học trở lên. Những người ở cấp cao đẳng hay trung cấp sẽ không được giảng dạy ở những khóa huấn luyện này vì có thể họ chưa đủ trình độ để đáp ứng yêu cầu của khóa huấn luyện. Nhưng chỉ ở cấp đại học thôi chưa đủ, những giảng viên đó còn cần phải đáp ứng một trong hai yêu cầu sau. Hoặc là giảng viên đó phải có tối thiếu 5 năm kinh nghiệm trong nghề an toàn lao động, không những thế phải làm trong các cơ quan của nhà nước, các cơ quan nghiên cứu. Hoặc là giảng viên có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong nghề an toàn lao động ở các doanh nghiệp và có giấu chứng nhận giảng viên.

Đối với nhóm giảng viên huấn luyện an toàn kiến thức chuyên ngành thì yêu cầu cao và khắt khe hơn. Nhóm đối tượng này lại được chia làm hai là giảng viên giảng dạy lý thuyết và giảng viên giảng dạy thực hành. Yêu cầu đối với giảng viên lý thuyết cũng tương tự như với nhóm giảng viên huấn luyện kiến thức chung, có nghĩa là cũng phải đạt trình độ đại học và thỏa mãn một trong hai điều kiện đã nêu ở trên. Có thể nói yêu cầu này có hơi khắt khe nhưng chỉ có như vậy thì chất lượng giảng dạy mới đạt hiệu quả. Về phần của giảng viên huấn luyện thực hành thì đối tượng không nhất thiết phải ở trình độ đại học mà có thể ở trình đọ trung cấp, hay cao đửng trở lên tùy thuộc vào nhóm đối tượng mà họ cần phải huấn luyện an toàn.

Nguồn:


An cung nguu hoang | Nhân sâm hàn quốc | Xao tam phan | van tai duong bien | màng pe